ไวเลอตอง

Vilertong สารสกัดพลูคาวเข้มข้น เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vilertong – ไวเลอตอง มีส่วนช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรง และลดโอกาสการติดเชื้อจากไวรัสและแบคทีเรีย

สารสกัดเข้มข้นจากสมุนไพร 3 ชนิด ที่มีงานวิจัยรองรับหลายๆชิ้นงาน ว่าสามารถช่วยในเรื่องภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดี

ประกอบด้วย สารสกัดพลูคาว 300 mg, สารสกัดขมิ้นชัน 25mg และ ผงใบหม่อน 10mg จึงเหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง

vilertong
สั่งซื้อสินค้า
วิธีทานไวลองตอง

Vilertong ช่วยคุณได้อย่างไร

อย่างที่แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นแล้วว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Vilertong – ไวเลอตอง ประกอบด้วยสารสกัดสำคัญจาก พลูคาว ขมิ้นชัน และใบหม่อน ซึ่งมีกลไกการออกฤทธิ์ป้องกันไวรัสดังนี้

1 ลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อ

2 ป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์

3 ลดการแบ่งตัวไวรัสภายในเซลล์

4 เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเชื้อ

โทรคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
สอบถามผ่าน Line Vilertong

ส่วนประกอบสำคัญ

พลูคาว

พลูคาว หรือคาวตอง 

พลูคาว (Houttuynia cordata) หรือคาวตอง เป็นสมุนไพรพื้นบ้านพบได้ในภาคเหนือของไทย สารสกัดพลูคาว มีส่วนประกอบทางเคมีของ สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งมีสรรพคุณหลายอย่าง

โดยตัวหลักในสารกลุ่มนี้ คือ รูทิน (Rutin) และ เควอซิทิน (Quercetin) ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันและรักษาโรคทางเดินหายใจชนิดรุนแรงได้ (Severe acute respiratory syndrome: SARS)

งานวิจัยในสัตว์ทดลอง (Mouse) โดยใช้สารสกัดจากใบพลูคาว พบว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายโดยเพิ่มเซลล์เม็ดเลือดขาว (mouse splenic lymphocytes) ในลักษณะที่ขึ้นกับขนาดสารสกัดที่ได้รับ (dose-dependently)

นอกจากนี้ สารสกัดใบพลูคาวสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ (RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) and 3CL-like protease and viral polymerase) ที่ไวรัสใช้ในกระบวนการแปลรหัสพันธุกรรม

ทำให้ไวรัสแปลรหัสได้ไม่ถูกต้อง เมื่อแปลรหัสได้ไม่ถูกต้อง ไวรัสก็ไม่สามารถถอดรหัสสารพันธุกรรมได้ จึงไม่สามารถสร้างโปรตีนที่สำคัญของไวรัส (Non-Structure Protein) ที่มีชื่อว่า ปาเปนไลค์ โพรทีเอส (Papain-like protease: PLpro) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการเพิ่มจำนวนของไวรัส เป็นผลทำให้ไวรัสไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้

ขมิ้นชัน

สารสกัดจากขมิ้นชัน

จากงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันประกอบด้วย สารอนุพันธ์ของเคอร์คูมิน (Curcumin Derivatives) สามารถลดการเจริญเติบโตของไวรัส H1N1 ในเซลล์ปอดได้ (H1N1-infected lung epithelial cells)

การติดเชื้อทางเดินหายใจที่มาจากไวรัสในปัจจุบัน ทำให้เกิดภาวะหลังสารไซโตไคน์ในเลือดสูง (Hypercytokinemia) และอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวจนส่งผลให้เสียชีวิตได้

จากการสืบค้นพบว่าสารสกัดเคอร์คูมิน (Curcumin) สามารถช่วยยับยั้งการส่งสัญญาณของสารก่อการอักเสบ (Blocking the NF‐κB Signaling) และยับยั้งการสร้างสารก่อการอักเสบไซน์โตไคน์ (Inhibiting the Production of Inflammatory Cytokines) ส่งผลให้สามารถลดการบาดเจ็บจากการติดเชื้อไวรัสได้

นอกจากนี้ยังพบว่าสารเคอร์คูมินสามารถยับยั้งการสร้างโปรตีนโครงสร้างไม่ชัดเจน ชื่อ 3CL protease ซึ่งทำให้เชื้อไวรัส ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้

ใบหม่อน

ใบหม่อน

นักวิทยาศาสตร์พบว่าสารสกัดใบหม่อนจะมีส่วนประกอบของ ฟีนอลิค ในโครงสร้าง (Phenolic Compounds) ซึ่งสารสำคัญกลุ่มนี้มีบทบาทในการเข้าไปจับกับโปรตีนบริเวณ เปลือกหุ้มสารพันธุกรรม (Envelope Protein) ของไวรัสที่มีเปลือกหุ้ม (Enveloped Virus)

เนื่องจากบริเวณนี้ประกอบด้วยไขมันสูง สารฟินอลลิค มีคุณสมบัติชอบไขมันจึงจับกับส่วนนี้ของไวรัสได้ดี ส่งผลให้เจ้าไวรัสที่มีเปลือกหุ้มนั้นไม่สามารถเกาะจับกับเซลล์ของเจ้าของ (Host Cell) ทำให้ไม่สามารถเข้าไปเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมในเซลล์เจ้าของได้

ขมิ้นชันและหม่อนล้วนประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มฟีนอลลิค (Phenolic Compound) ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทั้งคู่

จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า หากใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและใบหม่อนร่วมกัน จะพบการเสริมฤทธิ์กัน (Synergic) ระหว่างสมุนไพร 2 ชนิดนี้ ทำให้สามารถต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าใช้สารสกัดแต่ละตัวเดี่ยวๆ ขมิ้นชันและใบหม่อนจึงนับว่าเป็นสมุนไพรที่เสริมฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระให้แก่กัน จึงสามารถช่วยลดความรุนแรงของอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้

เอกสารอ้างอิง

Orachorn, S., Sirimontree, I., Panthuvanich, S., & Kittipongpatana, N. (n.d.). Formulation of Houttuynia cordata Standardized Extract Tablets. Retrieved from https://www.thaiscience.info/Journals/Article/CMUJ/10824139.pdf

Panyod, S., Ho, C., & Sheen, L. (2020, May 30). Dietary therapy and herbal medicine FOR COVID-19 prevention: A review and perspective. Retrieved May, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260602/

View of Covid-19 treatment by plant compounds. (2021, March 20). https://dormaj.org/index.php/AANBT/article/view/118/52.

Gupta, H., Gupta, M., & Bhargava, S. (2020). Potential use of turmeric in COVID‐19. Clinical and Experimental Dermatology, 45(7), 902–903. https://doi.org/10.1111/ced.14357

Advances on Antiviral Activity of Morus spp. Plant Extracts: Human Coronavirus and Virus-Related Respiratory Tract Infections in the Spotlight. (2020, April). 

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน. (2015, March). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อนเหง้าขมิ้นชันแก่นมะหาดและเห็ดหอม. View of Antioxidant activity and total phenolics of herbal extract of combination from mulberry leaves, turmeric rhizome, lakoocha’s wood and shiitake. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/91915/72067.

โทรคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
สอบถามผ่าน Line Vilertong
vilertong รางวัล
ไวเลอตอง อย.
สั่งซื้อสินค้า

คุณภาพมาตารฐานระดับสากล

สินค้าของเรา นอกจากจะผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิต จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว (หมายเลข อย. 50-2-05159-5-0030)

เรายังเป็นบริษัทที่เน้นการทำ R&D (การวิจัยและพัฒนา) อย่างแท้จริงโดยมีนักวิทยาศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิชั้นสูงหลายท่านช่วยดูแล สามารถมั่นใจได้ว่า ในทุกๆผลิตภัณฑ์ของเรา มีการควบคุมมาตรฐานการผลิต สามารถยืนยันสารสำคัญในตัวสมุนไพรได้ชัดเจน

ให้ผลลัพธ์ในการรักษาที่น่าพึงพอใจ ปลอดภัย ไม่ก่อให้การเกิดสารตกค้างในร่างกาย และไม่ส่งผลกระทบต่อตับและไต การันตีด้วยรางวัลนานาชาติกว่า 21 เหรียญทอง ที่เดียวในประเทศไทย

vilertong ราคา
โทรคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
สอบถามผ่าน Line Vilertong

ทำไมต้องซื้อกับเรา

สั่งซื้อสินค้า

เอกสารอ้างอิง

Orachorn, S., Sirimontree, I., Panthuvanich, S., & Kittipongpatana, N. (n.d.). Formulation of Houttuynia cordata Standardized Extract Tablets. Retrieved from https://www.thaiscience.info/Journals/Article/CMUJ/10824139.pdf

Panyod, S., Ho, C., & Sheen, L. (2020, May 30). Dietary therapy and herbal medicine FOR COVID-19 prevention: A review and perspective. Retrieved May, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7260602/

View of Covid-19 treatment by plant compounds. (2021, March 20). https://dormaj.org/index.php/AANBT/article/view/118/52.

Gupta, H., Gupta, M., & Bhargava, S. (2020). Potential use of turmeric in COVID‐19. Clinical and Experimental Dermatology, 45(7), 902–903. https://doi.org/10.1111/ced.14357

Advances on Antiviral Activity of Morus spp. Plant Extracts: Human Coronavirus and Virus-Related Respiratory Tract Infections in the Spotlight. (2020, April). 

ว. เภสัชศาสตร์อีสาน. (2015, March). ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดเดี่ยวและสารผสมจากใบหม่อนเหง้าขมิ้นชันแก่นมะหาดและเห็ดหอม. View of Antioxidant activity and total phenolics of herbal extract of combination from mulberry leaves, turmeric rhizome, lakoocha’s wood and shiitake. https://he01.tci-thaijo.org/index.php/IJPS/article/view/91915/72067.